سید مهدی موسوی

درباره من

دکتر سید مهدی موسوی
image

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

  • آدرس گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331530000
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://mousavismehdi.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1402/7/7)

استنادات

5

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

3

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بی گاه شدن شعر و داغ هملت: مخالف خوانی هارولد بلوم و تی. اس. الیوت
پژوهش های ادبیات تطبیقی(2021)
^سید مهدی موسوی*
Laughing with Beckett in Waiting for Godot and Endgame
Prague Journal of English Studies(2022)
9811259024, ^سید مهدی موسوی*
شوخ طبعي وجودگرا در نمايشنامه هاي در انتظار گودو و دست آخر و فيلمهاي برگزيده وودي آلن .
مسعودي ميانرستاق محمد(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روايت گري مادري در دلبند توني موريسون و مادران بريت بنت .
غياثي زارج مريم(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
وهم انگيزي در پوست گردو و باغ سيماني از ايان مك ايوان .
شريفي صبا(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
mousavismehdi@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس